Személyiségi jegyek

Személyiségi jegyek és társas kapcsolatok:

Személyiségünk összetevői között szerepelnek a világról alkotott nézetünk, erkölcsi értékítéletünk, meggyőződésünk, céljaink alapvető motivációs rendszerű, fontos, hogy tisztában legyünk saját értékeinkkel, jó és rossz tulajdonságainkkal, jó ember ismerettel rendelkezünk.A gondolkodás folyamata:

 • a gondolkodás a valóság megismerésére irányul
 • a folyamat lépései:probléma felismerése, megfogalmazása2. ténymegállapítás3. módosítás, próbálkozás4. megoldás, döntés5. kritika, ellenőrzés

Két gondolkodás mód létezik.– Analitikus gondolkodás- Kreatív gondolkodás

 • Analitikus gondolkodás:

logikus, vertikális, eredményként egyetlen, vagy néhány megoldás születik

 • Kreatív gondolkodás:

képzelő erőre épül, oldal irányú, számtalan lehetséges válaszhoz, vagy ötlethez vezet.Életszemélyiség jellemző:

 • problémára hangoltság
 • határozott, biztos szokásokkal rendelkezik
 • változatos viselkedésmintákkal rendelkezik
 • szerteágazó érdeklődési kör
 • magán életét, üzleti gondjaitól mentesíteni tudjam
 • megfelelő önértékeléssel rendelkezzen
 • agressziómentes viselkedést tanúsítson
 • szociális érzékenység jellemzi
 • legyen humorérzéke

Személy észlelés:A sikeres társas interakció első lépése.A sikeres érintkezéshez szükséges, hogy a másik ember viselkedését helyesen értelmezzük.A nem megfelelő ítéletek a kommunikáció meghiúsulásához vezetnek.Szociális észlelés

 • Ritkán vagyunk elfogulatlan megfigyelők, előzetes érzelmek, elvárások, motivációk, kezdettől fogva befolyásolják ítéleteinket.
 • Pontosabb az észlelés, ha az észlelt személyt jól ismerjük.
 • Illetve az észlelt személyhez nem kapcsolódik előfeltevés. Pl. társadalmi, vallási előítélet

Kompetencia, önbecsülés és vonzalom:Jobban szeretjük a hozzáértő embereket, mint a kevésbé kompetens embertársainkat.Önfeltárás: mindannyian rendelkezünk egy önfeltárási hierarchiával, pl. időjárás, nyilvános esemélnyek. Más témát csak akkor tárunk fel, ha a kapcsolat már elég közvetlen. pl. anyagi helyzet, szexualitás stb.Konformitás:A társas élet egyik rejtélye, hogy különböző emberek hogyan képesek együtt élni egy csoportban.Az interakció alapja az alkalmazkodás képessége.Minden csoport tagjai bizonyos normákhoz alkalmazkodnak.A konformitás legalapvető mozzanata, hogy a csoport tagjai jóváhagyott, automatikusan érvényesülő viselkedésmódot, világszemléletet alakít ki.Engedelmesség:Első pillanatban rossz érzéseket válthat ki. Hiszen a cselekvési szabadságunkba vetett hitet ássa alá.Nyugati kultúra általában nagyra értékeli a cselekvési szabadságot, így nem minden esetben követeli meg az engedelmességet.

Általában a vezetők korlátlan engedelmességet követelnek meg a beosztottaikon.